Минали събития

VII-ма Конференция “Море от дерматология”на Югоизточен клон – Стара Загора на Българското дерматологично дружество, 17-20 май 2018, Бургас, България

Mеждународна конференция „Море от дерматология“
Бургас, 17-20 май, 2018 г.

 

Научна програма

 

Четвъртък, 17–ти май

Хотел Приморец, конферентна зала Ахело


Сесия I

Българо-немско дерматологично дружество

Модератори: Проф. Е. Христакиева, Prof. P. Elsner, Доц. К. Праматаров

17:00–17:10      Introduction – E. Hristakieva / P. Elsner

17:10–17:30      Practice pearls – K. Pramatarov

17:30–17:50      Treatment of Scleroedema Adultorum Buschke: A Systematic Review – P. Elsner

17:50–18:10      Surgical treatment of melanoma malignum according to the amended AJCC classification (8th edition) – D. Antonov

18:10–18:30      Bulgarian-German collaboration in the treatment of hidradenitis suppurativa – R. Lavcheva

18:30–18:50     Prof. L. Popov (1891-1975): Intravenous trypan blue in the treatment of bullous dermatoses – N. Tsankov

18:50–19:10      Clinical cases:

PsAPASH syndrome with several comorbiditiеs – I. Naksho

Pseudoxanthoma elasticum – U. Puzich

Das Stauungsekzem und Das Lanolin-Paradox – I. Velevska

Ecthyma contagiosum – P. Kohl

Melanoma in situ in a case of neurofibromatosis with unusual presentation – M. Kacheva

 

Сесия II

Модератори: Чл. кор. Проф. Н. Цанков, Проф. Е. Христакиева, Доц . Г. Матеев

19:30–19:50      Официално откриване на конференцията

19:50–20:10      Големите постижения на българската дерматология – Н. Цанков

20:10–20:30      Clinical and molecular biomarkers for hidradenitis suppurativa, diagnosis and treatment followup – Ch. Zouboulis

 

Петък, 18–ти май

Хотел Приморец, конферентна зала Ахело


Дерматохирургия, теоретична сесия (на английски език)

Moderators: Prof. E. Hristakieva, Prof. P. Kohl

09:00–09:20      Dermatosurgical Instruments and Suture Materials – P. Kohl

09:20–09:40      Planning of Skin Surgery, Relaxed Skin Tension Lines (RSTL) and Aesthetic Units – K. Vogt

09:40–10:00      Local Anesthesia by Infiltration – K. Vogt

10:00–10:20      Simple Dermatosurgical Techniques (Curettage, Shave/Flat Excision, Incision, Punch Biopsy, Elliptical Excision) – U. Puzich

10:20–10:40      Methods of Hemostasis – K. Vogt

10:40–10:50      Discussion – All speakers


10:50–11:00      Кафе пауза

11:00–11:20      Skin Transplants and Skin Grafts – W. Hegenbarth

11:20–11:40      Advancement, Rotation and Transpostition Flaps – W. Hegenbarth

11:40–12:00      Acne inversa Surgery – P. Kohl

12:00–12:20      Condylomata acuminata: Laser Surgery – K. Vogt

12:20–12:30      Discussion – All speakers


12:30–14:00      Обедна почивка

 

Сесия III

Модератори: Проф. Е. Христакиева, Доц. М. Трашлиева, Доц. Р. Дърленски

14:00–14:20      Лечение на рани с хидрофибърни превръзки – решения от ConvaTec – И. Йорданова

14:20–14:40      Topical treatments of chronic wounds – „from bench to bedside“ – С. Николовска

14:40–15:00      Scars: Pathophysiology and treatment options – J. Fluhr

15:00–15:20      Кое свързва HS и болестта на Alzheimer и ако има връзка, как да бъде представена тя на език разбираем за клиницисти / дерматолози – И. Лефтеров

15:20–15:40      Симпозиум Mylan

Лечение на акне в ежедневната практика – Е. Христакиева


15:40–15:50      Кафе пауза


Сесия IV

Модератори: Проф. Е. Обрешкова, Проф. П. Троянова, Проф. Г. Гоцев

15:50–16:10      Кожни метастази од карцином на дојка – Г. Гоцев

16:10–16:20      Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia successfully treated with cryotherapy – Н. Биляновска

16:20–16:30      Herpes Zoster in Childhood – В. Матевска-Цифревска

16:30–16:40      Follicular porokeratosis – rare dermatosis – И. Безовска

16:40–17:00      Усложнения в дерматохирургията – П. Троянова, Е. Павлова

 

Петък, 18–ти май

Културен център „Морско казино“

Модератори: Prof. Peter Kohl, Wolfgang Hegenbarth, Karin Vogt, Uda Puzich, Rumen Hristov

14:00–16:00      Практически курс по дерматохирургия (за предварително регистрирани участници)

 

Събота, 19–ти май

Хотел Приморец, конферентна зала Ахело

 

Сесия V

Модератори: Проф. М. Кадурина, Доц. Ж. Казанджиева, Доц. Р. Янкова

08:30–08:50      Редки варианти на съдови тумори – Ж. Казанджиева

08:50–09:10      Лазери при хиперпигментни лезии – рискове и капани – М. Кадурина

09:10–09:30      Medical and surgical treatment of HS, where do we stand now? – E. Prens


09:30–09:40        Кафе пауза

09:40–10:40      Симпозиум AbbVie – Заедно в лечението на псориазис като системно заболяване

Модератор: Проф. Е. Христакиева

Различни пациенти. Различни нужди. Една HUMIRA. – Д. Господинов

Компoненти на сърдечно-съдовия риск при псориазис – А. Постаджиян

10:40–11:20      Симпозиум Pierre Fabre

Модератори: Проф. Е. Христакиева, Доц. Ж. Казанджиева

Профилактика на актинична кератоза и рак на кожата. Новости във фотопротекцията на Avene – Е. Христакиева

Контрол на хиперхидрозата – Ж. Казанджиева


11:20–11:30      Кафе пауза

11:30–13:00      Симпозиум Intellect Pharma – GUNA Нискодозирани цитокини в дерматологията – един съвременен физиологичен подход с доказана ефикасност и безопасност при лечение на витилиго и псориазис

GUNA Нискодозирани цитокини в дерматологията – A. Perra

Представяне случаи на пациенти, лекувани с GUNA Нискодозирани цитокини – М. Кадурина, Здр. Демерджиева, Е. Христакиева


13:00–14:20      Обедна почивка


Сесия VI

Модератори: Проф. Д. Господинов, Проф. И. Бинич, Доц. И. Йорданова

14:20–14:40      Surgical procedures in dermatology: CO2 and Erbium laser possibilities – И. Бартениев

14:40–15:00      Percutaneous collagen induction therapy in aesthetic dermatology – И. Бинич

15:00–15:20      Lasers in esthetic dermatology, necessity or adding sugar in a honey – А. Петров

15:20–15:40      Лазерно лечение на онихомикози – Р. Янкова


15:
40–15:50      Кафе пауза

15:50–16:50      Симпозиум Novartis

Модератор: Проф. Е. Христакиева

Cosentyx® при труднолечими форми на псориазис (нокътен, псориазис на скалпа и палмоплантарен) – данни от клиничните проучвания – Р. Дърленски

Ролята на имуногенността по отношение на дъгосрочната ефективност на леченеито. Данни от 5-годишно наблюдение върху Cosentyx® – С. Василева

Влиянието на PASI отговора върху качеството на живот при пациентите с псориазис – Г. Матеев

16:50–17:10      Симпозиум La-Roche Posay

CeraVe: Възстановяване на кожната бариера – мисията възможна – Р. Дърленски


1
7:10–17:20      Кафе пауза

 

Сесия VII 

Модератори: Проф. Е. Христакиева, Проф. С. Василева, К. Мануелян

17:20–17:40      Симпозиум Beiersdorf

EUCERIN DermoPURЕ – Е. Христакиева

17:40–18:00      Симпозиум Bioderma

Биологични иновации от BIODERMA, ръка за ръка с медикаментозната терапия на пациенти с акне – Р. Дърленски

18:00–18:40      Симпозиум UCB

Как да подобрим грижата за пациентите с уртикария – С. Василева

Клинични доказателства за ползите от Dioket при лечение на венозно-лимфна недостатъчност – Д. Петков

18:40–19:00       Симпозиум Венус Концепт

Заличаване на постоперативни белези и белези от акне с помощта на нанофракционната радиочестота – И. Димитрова

Neauvia Organic – органични филъри от ново поколение – И. Атанасова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *