УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ И ПРИЯТЕЛИ,

 На 5 май 2014г. Клиниката по кожни и венерически болести се пребазира на 15-ти етаж в сградата на МБАЛ „Проф.д-р Ст. Киркович” университетска АД, Ст. Загора в неремонтирани и недообзаведени помещения.
За съжаление болницата не може да осигури достатъчно средства за ремонт и закупуване на медицинска апаратура.
За пълноценното функциониране на клиниката, разширяване на дейността и осигуряване на по-добри условия за работа на персонала и обгрижване на пациентите започваме събиране на средства в новооткрита дарителска сметка и в клиниката.

СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЦЕЛЕВО ЗА

hands careСтроително-ремонтни дейности в помещенията на клиниката
Изграждане и оборудване на помещение за водолечение и фототерапия
Оборудване на помещение за дерматохирургия
Обзавеждане на детски сектор
Изграждане на конферентна зала за обучение
Закупуване на медицинска апаратура

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

IBAN: BG81PIRB80851604882955
BIC: PIRBBGSF
ПИРЕОС БАНК СТАРА ЗАГОРА

Благодарим Ви за подкрепата!


Проф. Д-р Евгения ХРИСТАКИЕВА
Ръководител на ККВБ, МБАЛ „Проф. Д-р Ст. КИРКОВИЧ”
Университетска АД, Стара Загора

Уеб дизайн и SEO Дизайн