IV Национална кампания

Съвременните наблюдения показват увеличаване на професионалните алергични кожни заболявания, особено при хора, които в своята работна среда са в постоянен контакт с различни алергени (строителни материали, метали, бои за коси, измиващи препарати, ароматни масла, каучук, ръкавици, дезинфектанти и др.). Проучвания доказват, че 70% от фризьорите са имали поне един епизод на кожни оплаквания във връзка с професията им. При направено вече от нас предварително проучване върху медицински служители от Университетска болница Стара Загора, установихме висока честота на иритативни и положителни алергични реакции особено при операционните сестри и санитари, като някои от тях реагираха на повече от 1 алерген.

Другата важна прицелна група са децата и различните кожни алергични заболявания сред тях. Съвременни данни доказват, че ранното откриване при деца на повишен риск от развитие на кожни алергии по-късно в живота, е от съществена важност за професионалната им ориентация и профилактичните мерки, които да прилагат. Увеличаването на алергичните кожни проблеми при децата, трудностите при лечението им и влошеното качество на живот на цялото семейство е мотива за включването на тази прицелна група в тазгодишната кампания.

Алергичните заболявания имат сериозно обществено и икономическо значение. Очаква се към 2015 г. всеки втори човек на планетата да страда от алергична болест. Кожата, осъществявайки непосредствения контакт на организма със заобикалящата ни среда е един от органите, които най-често са засегнати от алергични заболявания. Кожната алергия се среща при над 30% от активното население в развитите и развиващите се страни и е сред най-честите причини за временна неработоспособност. Близо 10 % от всички хора са страдали от екзема на ръцете - най-честото кожно алергично заболяване. Впечатляващи са данните за годишните загуби на индустрията поради кожни професионални заболявания – САЩ – 11 билиона долара /данни за 2010/, Европейски съюз – 5 билиона евро /за 2011г/

По традиция, кампанията е част от паневропейска инциатива на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, като в нея ще се включи и Университетската Кожна клиника в Стара Загора. 

По време на кампанията пациентите ще бъдат консултирани и преглеждани безплатно в клиниката, като при нужда ще бъдат провеждани безплатно и необходимите кожно-алергологични тестувания. Желаещите да бъдат консултирани трябва да имат предварително записан час.

042/ 664 445 - Клиника по кожни и венерически болести, Стара Загора

Освен безплатните консултации, цел на кампанията е популяризиране на проблема за алергичните кожни заболявания сред обществото и в медийното пространство, както и дискутиране на възможностите за диагностика, лечение и профилактиката им сред деца и възрастни. 

Националната кампания се организира от Секцията по дерматоалергология към Българското дерматологично дружество (БДД) и е в рамката на “Helhy skin @t work” кампанията на ЕPOS (European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases) в която участват 26 европейски страни.

Уеб дизайн и SEO Дизайн